BÁO GIÁ PHẦN MỀM MSHOPKEEPER.VN
STARTER
99.000
VNĐ/tháng
01 thiết bị sử dụng tính tiền

  • Tính tiền, thu tiền, đổi - trả hàng.
  • Quản lý: Hàng hóa, Kho.
  • Báo cáo: Báo cáo tổng quan về doanh thu, kho.

Thêm 1 thiết bị để tính tiền:
99.000 VNĐ/Tháng/Thiết bị/Chi nhánh
Thêm 1 chi nhánh:
99.000 VNĐ/Tháng/Chi nhánh
Mua ngay
Phần mềm quản lý cửa hàng thời trang mshopkeeper
PROFESSIONAL
199.000
VNĐ/tháng
01 thiết bị sử dụng tính tiền

  • Tính tiền, thu tiền, đổi - trả hàng, tra cứu tồn kho để tư vấn bán hàng.
  • Đầy đủ nghiệp vụ quản lý.
  • Đầy đủ biểu đồ, báo cáo tổng quan, chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Thêm 1 thiết bị để tính tiền:
99.000 VNĐ/Tháng/Thiết bị/Chi nhánh
Thêm 1 chi nhánh:
199.000 VNĐ/Tháng/Chi nhánh
Mua ngay
CHAIN STORE
299.000
VNĐ/Tháng

Áp dụng cho khách hàng có chuỗi, đang dùng gói Starter hoặc Professional có nhu cầu thực hiện các nghiệp vụ quản lý.

  • Các nghiệp vụ quản lý chuỗi: Quản lý kho, mua hàng toàn chuỗi, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh trong chuỗi.
  • Báo cáo toàn chuỗi.

Mua ngay
PHÍ KHỞI TẠO
2.000.000 VNĐ/Tên miền
Khởi tạo lần đầu tiên cho 01 tên miền (*.mshopkeeper.vn) khi sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper
Báo giá MSHOPKEEPER

GỢI Ý MUA THÊM

ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ

Đào tạo, hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu
4.950.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm và hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu.

·         Địa điểm đào tạo: Trực tiếp tại cửa hàng. 

·         Thời gian đào tạo: Trong 01 ngày (08h làm việc).

·         Số lượng nhân viên được đào tạo: ≤ 10 nhân viên.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ,

Buôn Ma Thuột. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ

MISA.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.


Silver Service
5.000.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng Mshopkeeper (không bao gồm việc hướng dẫn sử dụng phần mềm và thiết lập danh mục ban đầu).

·         Thời gian hỗ trợ: Tối đa 5 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc.

·         Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Gold Service
10.000.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng Mshopkeeper (không bao gồm việc hướng dẫn sử dụng phần mềm và thiết lập danh mục ban đầu).

·         Thời gian hỗ trợ: Tối đa 12 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc.

·         Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ ĐẶT MUA

MSHOPKEEPER

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Video hướng dẫn đăng ký tài khoản

Phim hướng dẫn

Đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đặt mua Video hướng dẫn đặt mua

Phim hướng dẫn

Đặt mua