1
2
3
Chọn sản phẩm
Xác nhận đơn hàng
Thanh toán
Bạn đang chọn mua 0 sản phẩm/dịch vụ trong giỏ hàng

GỢI Ý MUA THÊM

ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ

Đào tạo, hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu
4.950.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm và hỗ trợ thiết lập danh mục ban đầu.

·         Địa điểm đào tạo: Trực tiếp tại cửa hàng. 

·         Thời gian đào tạo: Trong 01 ngày (08h làm việc).

·         Số lượng nhân viên được đào tạo: ≤ 10 nhân viên.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ,

Buôn Ma Thuột. Khách hàng ở ngoài địa điểm trên phải trả thêm phí đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ

MISA.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.


Silver Service
5.000.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng Mshopkeeper (không bao gồm việc hướng dẫn sử dụng phần mềm và thiết lập danh mục ban đầu).

·         Thời gian hỗ trợ: Tối đa 5 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc.

·         Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.

Gold Service
10.000.000
Khóa
Thêm vào giỏ hàng

·         Phạm vi công việc: Hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng Mshopkeeper (không bao gồm việc hướng dẫn sử dụng phần mềm và thiết lập danh mục ban đầu).

·         Thời gian hỗ trợ: Tối đa 12 lần/năm, mỗi lần tối đa 4h làm việc.

·         Địa điểm hỗ trợ: Trực tiếp tại cửa hàng.

·         Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với khách hàng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột.

·         Thiết bị: Khách hàng chịu trách nhiệm bố trí máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đào tạo.