Video/Giới thiệu Mshopkeeper
Ngày đăng: 12/05/2018
Mshopkeeper phù hợp triển khai cho mọi cửa hàng: Quần áo, giày dép, mũ nón... Phục vụ với quy mô từ nhỏ đến các chuỗi cửa hàng.
Mshopkeeper linh hoạt triển khai cho một hay tất cả bộ phận: Nhân viên bán hàng - Thu ngân - Chủ/quản lý.